Over Ons

Stichting Multicultureel Ridderkerk is opgericht in april 2017 en ons team bestaat uit 2 toegewijde vrijwillige bestuursleden die streven naar gelijke kansen en wederzijds respect tussen alle culturen in Ridderkerk. We zijn opgericht vanuit de overtuiging dat diversiteit een verrijking is voor de samenleving. 

Inmiddels hebben we ook vele vrijwilligers die graag helpen met koken bij evenementen, les geven met handwerken, eten leveren bij minima gezinnen en nog vele andere taken.

We richten ons op twee samenkomsten per jaar met een thema. Naast de thema bijeenkomsten bieden we ook praktische hulp en workshops. 

Het bestuur ontvangt geen geldelijke beloning, anders dan voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Vanaf 2021 zijn we officieel deel van het bestuur van Stichting Integratie Ridderkerk. Hier richten we ons op vluchtelingen, azielzoekers en statushouders om het sociale isolement van deze mensen te doorbreken en hun integratie en participatie te bevorderen

Bestuur

Shafiqa Habib - Oprichter, Voorzitter en Penningmeester

Daya Madina - Interum Voorzitter

Vrijwilligers

Jamila Tala - Voorzitter van Voice of all Women (huizelijk geweld)

Nafisa Nouristani - Opvoeding programma (huizelijk geweld)

Houseini - Tolk en vertaling (Dhari en Farsi)

Shafiqa Habib - Vertaling (Dhari, Pashto, Farsi)

Magda - Vertaling  (Arabisch), Sport activiteiten 

Doah Sharif - Vertaling (Arabisch)

Dhr Mahboby - Algemene vrijwilliger

M.S Nsabo - Chauffeur en algemene vrijwilliger

Mevr. Karimi - Vrijwilliger Kook workshop en evenementen

Mevr. Delikon - Vrijwilliger Kook workshop en evenementen

Mevr. N Resai - Vrijwilliger Naaiclub

Mevr. R Toki - Vrijwilliger Naaiclub

Mevr. Welda Yama - Algemene Vrijwilliger

Sarah Meikon - Algemene Vrijwilliger